Thế Võ Thiếu Lâm

Chiêu thức Thiếu Lâm: Hùng kê quyền liên đoàn việt nam lựa chọn

38

  Hùng kê quyền (quyền gà chọi), âm địa phương một số vùng gọi không hoàn toàn chính xác là Hồng kê quyền, là bài

Chiêu thức Thiếu Lâm: Ngọc trản ngân đài võ phái cổ truyền Việt Nam

37

  Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên môn toàn quốc lần

Chiêu thức Thiếu Lâm: Lão mai quyền bài quyền nổi tiếng trên toàn quốc

36

  Lão mai quyền hay Lão mai độc thọ là một trong những bài quyền nổi tiếng của võ cổ truyền của Việt Nam, “thứ

Chiêu thức Thiếu Lâm: Phiên tử quyền miền Bắc Trung Hoa

35

  Phiên tử quyền là một bộ môn quyền thuật miền Bắc Trung Hoa chú trọng kỹ pháp tấn công và phòng thủ chỉ bằng

Chiêu thức Thiếu Lâm: Thái cực đường lang Trung Quốc mạnh mẽ

34

  Thái cực đường lang, một võ phái tuy sinh sau đẻ muộn so với thất đại môn phái của võ lâm Trung Quốc nhưng

Chiêu thức Thiếu Lâm: Thiết Tuyến Quyền của Hồng Gia Quyền rất tốt

33

  “Thiết tuyến quyền” là một trong tam bảo của Hồng Gia Quyền. Bài quyền này nguyên gốc do Thiết Kiều Tam sáng tác, sau

Chiêu thức Thiếu Lâm: Hổ Hạc Song Hình Quyền của Hoàng Phi Hồng

32

  “Hổ hạc song hình quyền” là bài quyền được Hoàng Phi Hồng chắt lọc những tinh hoa võ thuật của các môn phái để

Chiêu thức Thiếu Lâm: Độc lư thương đầu thế kỷ XXI Việt Nam

31

  Độc lư thương là bài thương (giáo) được Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam chọn lựa từ những năm đầu thế kỷ