Nhập Môn Khí Công

Công pháp cơ bản nhập môn tĩnh tọa phương pháp luyện công

Có rất nhiều phương pháp rèn luyện khí công. Theo lời giới thiệu của các sư phụ và theo những hiểu biết của bản thân,

Nhập Môn Bài 1 : Khái Lược Về Khí Công trong công phu Hậu Thiên Khí

Nhập Môn Bài 1 : Khái Lược Về Khí Công

ÐỊNH NGHĨA Khí là nguồn năng lực sống của con người. Khí luân lưu trong khắp cơ thể theo các đường Kinh mạch vào Lục

Nhập Môn Bài 2:Phương Pháp Luyện Khí hấp nạp

Nhập Môn Bài 2:Phương Pháp Luyện Khí

  Khí là nguồn năng lực sống của con người (vital energy). Có hai loại Khí: Khí Tiên Thiên do cha mẹ truyền thụ, Khí

Nhập Môn Bài 3: Các bước Luyện Khí đầu tiên của các bạn

Nhập Môn Bài 3:Luyện Khí

  Khí Công của Vovinam – Việt Võ Ðạo, có những nét đặc thù riêng, mục đích để luyện Tâm Thân theo nguyên lý Cương

Nhập Môn Bài 4: Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên cơ bản

Nhập Môn Bài 4: Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên

  Ghi chú: Vòng Tiểu Chu Thiên (còn gọi là Vòng Nhâm Ðốc Mạch) xưa kia được coi như một phương pháp Khí Công bí

Nhập Môn Bài 5:Luyện Tinh – Khí – Thần và Nội Lực cơ bản

Nhập Môn Bài 5:Luyện Tinh   Khí   Thần và Nội Lực

  A. Tinh – Khí – Thần Tinh, Khí, Thần là tam Bảo của con người, không có chúng thì chúng ta không thể tồn